Singer – Sangeeta Hazarika, Pratyush Hazarika
Music/Lyrics/Tune – Ajoy Phukan
Music Arrangements – Tiku Boro

Cast – Vivek & Sunita
Choreographer – Dhanjit Das
Cinematographer – Parag Jyoti Das
Editing – Anupam Bordoloi

SAVE THE VIDEO