Bhabatu Nasilu Moi
Singer – Nayana Kaishyap
Cast – Kalpana and Gunjan