Likhi Likhi
Neer Dipankar, Ritrisha Sarmah
Music: Siddharth Hazarika, Rahul Dev Nath
Film: Dur