🎵Audio Credits:

◾ Singer – Aryan Rajbongshi
◾ Lyrics – Aryan Rajbongshi, Jitu Saikia
◾ Music – Rex Boro
◾ Producer – Jintu Borah

🎥 Video Credits:

◾ Choreographer – Bimal Bora
◾ Cinematographer – Prithviraj Dutta
◾ Editor – Moni Rajkonwar
◾ Make-up – Nanu
◾ Cast – Kishor, Priyam Pallabee & Aryan Rajbongshi

SAVE THE VIDEO