Song – Mon Sila Singer – Surekha Chhetri | Bidyut Bikash
Composer / Lyrics – Bidyut Bikash
Music – Pulak Nath
Flute – Pradip Deka
Mix ‘n’ Mastered by Pinku Das